Wydziały Sądu

Wydział I Cywilny

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Wojciech Węgrzyn

 • pok.409 B
 • tel.13 437 36 13

Kierownik Sekretariatu Bożena Adamczuk


Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz rozpoznawanie w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletniemu o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego,
 • spraw o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
  spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • spraw o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • spraw o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.

 

Właściwość miejscowa: SR w Brzozowie, SR w Jaśle, SR w Krośnie, SR w Lesku i SR w Sanoku  

 

Wydział II Karny

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Arkadiusz Trojanowski

 • pok.425
 • tel.13 437 36 24

Kierownik Sekcji ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych 

Sędzia Sądu Okręgowego Waldemar Niemiec

 • pok.426
 • tel. 13 437 36 30  (Sekretariat)

Kierownik Sekretariatu Lucyna Wdowiarz

Z-ca Kierownika Sekretariatu Stanisława Rysz  (sprawy penitencjarne)


Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o zbrodnie i określone przestępstwa popełnione na obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Krośnie,
 • określone czynności z zakresu postępowania przygotowawczego w sprawach należących do właściwości rzeczowej sądu w pierwszej instancji (wyznaczanie obrońcy z urzędu, przedłużanie tymczasowego aresztowania, zarządzenie obserwacji psychiatrycznej),
 • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczenia i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych z tutejszego Okręgu w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz z zakresu postępowania poprawczego,
 • inne sprawy przekazane przez ustawę w tym m.in.:
  • podejmowanie czynności dotyczących kontroli wymogów formalnych kasacji wnoszonych od orzeczeń wydanych przez Sąd Okręgowy w postępowaniu odwoławczym,
  • rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych orzeczeniem wskazanych wyżej sądów rejonowych,
  • rozpoznawanie wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • postępowanie wykonawcze w sprawach rozpoznanych w pierwszej instancji przez Wydział II Karny Sądu Okręgowego w Krośnie.
 • rozstrzyganie spraw zastrzeżonych zgodnie z art. 3 § 2 kkw dla Sądu Penitencjarnego, w szczególności dotyczących osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, Łupkowie oraz Jaśle, a także skazanych przebywających na terenie właściwości miejscowej tegoż Sądu,
 • wykonywanie czynności z zakresu nadzoru penitencjarnego, przewidzianych w art. 32 i 33 kkw.


Właściwość miejscowa: SR w Brzozowie, SR w Jaśle, SR w Krośnie, SR w Lesku i SR w Sanoku, Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Zakład Karny w Łupkowie oraz Zakład Karny w Jaśle.   

 

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Bogdan Terlecki

 • pok.323
 • tel.13 437 36 45

Kierownik Sekretariatu Maria Matelowska


Właściwość rzeczowa:

 • rozstrzyganie spraw pierwszej instancji z zakresu prawa pracy, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł,
 • spraw pierwszej instancji z zakresu ubezpieczeń społecznych: o rentę, emeryturę, ustalenie istnienia ubezpieczenia, roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami,
 • jako Sąd drugiej instancji rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń Sądów Rejonowych.

 

Właściwość miejscowa: SR w Krośnie i SR w Sanoku

 

Referat ds.Wizytacji

Kierownik Referatu

Prezes Sądu Okręgowego Janusz Kmiecik

 • pok.416
 • tel.13 437 36 02

Rejestr zmian dla: Wydziały Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-04-04
Publikacja w dniu:
2019-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-02-08
Publikacja w dniu:
2019-02-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-12-05
Publikacja w dniu:
2018-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-12-05
Publikacja w dniu:
2018-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d