Sprawa II Kop 40/18

Sygnatura sprawy:
II Kop 40/18
Rodzaj sprawy
Wystąpienia do państw członkowskich Unii Europej-skiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowan
Wydział:
II Wydział Karny - I instancja
Data:
2018-12-18
Sala:
213
Godzina:
08:45:00