Rejestry sądowe

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Okręgowym w Krośnie
ul. Wolności 3
38-400 Krosno
tel. 0134201644

Punkt przyjmuje interesantów:
- w poniedziałek w godz. od 800 do 1800
- od wtorku do piątku w godz. od 800 do 1500

Więcej informacji znajdą Państwo klikając poniższy link:
Krajowy Rejestr Karny
Krajowy Rejestr Sądowy
Rejestr Zastawów
Nowa Księga Wieczysta

Rejestr zmian dla: Rejestry sądowe