Redakcja

Adres Redakcji: 38-400 Krosno, ul.Sienkiewicza 12


Redaktor główny: Sędzia Sądu Okręgowego Artur Lipiński

- pok.514

- tel.(013) 437 36 28, tel.kom.664 758 370

- e-mail: rzecznik@krosno.so.gov.pl

 

 

Redaktorzy:

 


Artur Kret – odpowiedzialny za zmiany w sekcjach:

- „Aktualności”,

- „Informacje”,

- „Elektroniczna skrzynka podawcza”.

 

- "Elektroniczne postępowanie upominawcze",
- "Portal orzeczeń".

Kontakt:

- pok.418,

- tel.(013) 437 36 03,

- e-mail: administracja@krosno.so.gov.pl

 

- fax.13 432 05 70


Paweł Pojnar
– odpowiedzialny za zmiany w sekcjach:

- „Podstawa prawna”,

- „Przedmiot działalności i kompetencje”,

- „Majątek”,

- „Historia”,

- „Siedziba”,

- „Aktualności”,

- „Struktura organizacyjna”,

- „Redakcja”.

 

Kontakt:

- pok.414,

- tel.(013) 437 36 72,

- e-mail: kadry@krosno.so.gov.pl

 


Jan Kasprzycki  – odpowiedzialny za zmiany w sekcji „Zamówienia publiczne”

Kontakt:

- pok.327,

- tel.(013) 437 36 61,

- e-mail: adm.gosp@krosno.so.gov.pl

 

 

 

 

 

 


Andrzej Guzik – sprawowanie opieki informatycznej nad prawidłowym działaniem strony internetowej oraz wprowadzanie zmian w sekcji „Wokanda”.

 

Kontakt:

- pok.501,

- tel.(013) 437 36 64,

- e-mail: informatyk@krosno.so.gov.pl