Oddziały

Oddział Administracyjny (prowadzenie spraw administracyjnych, kadrowych i informatycznych)

 

Do zakresu działania oddziału administracyjnego w sądzie okręgowym należą w szczególności:

 1. sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
 2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu okręgowego;
 3. prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa;
 4. sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS;
 5. prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 6. nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
 7. nadzór nad halą maszyn;
 8. nadzór nad archiwum zakładowym;
 9. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.

 

Pracownicy Oddziału Administracyjnego

 

Kierownik Oddziału Anna Dereniowska

 

Z-ca Kierownika Oddziału Artur Kret

 

Administrator Systemu Informatycznego Andrzej Guzik

 

 

Główny Specjalista ds.Obrotu Prawnego z Zagranicą Bogumiła Hejnar

w środy petenci nie są przyjmowani
 
 
Inspektor ds.Obrotu Prawnego z Zagranicą Dorota Niemiec
strony przyjmowane są w poniedziałki i środy


- prowadzenie spraw z zakresu obrotu prawnego z zagranicą

- egzekucja alimentów


 

Inspektor ds.Biurowości Szymon Ostafil

- prowadzenie kontroli okresowych we wszystkich sekretariatach Sądów Rejonowych okręgu

- prowadzenie spraw dotyczących biegłych sądowych

- pełnienie funkcji opiekuna stażu urzędniczego

- legalizacja dokumentów

 

 

 

Oddział Finansowy (prowadzenie spraw finansowych i gospodarczych)

 

Do zakresu działania oddziału finansowego w sądzie okręgowym należą w szczególności:

 1. opracowanie projektu budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz projektu budżetu sądu okręgowego;
 2. wykonywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz budżetu sądu okręgowego;
 3. kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 4. prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego;
 5. prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

 

Pracownicy Oddziału Finansowego


Kierownik Oddziału Finansowego

Główny Księgowy Wojciech Guzik

 

Z-ca Kierownika Oddziału Finansowego

Z-ca Głównego Księgowego Renata Częczek

Rejestr zmian dla: Oddziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-05-22
Publikacja w dniu:
2019-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d