Obsługa Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Krośnie

 

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Krośnie usytuowany jest w holu głównym budynku Sądu, na parterze w pokoju nr 205, przy wejściu.

Dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Krośnie

ul. Sienkiewicza 12

38-400 Krosno

tel. 13 4373 638

 
e-mail: poi@krosno.so.gov.pl

  

Godziny przyjęć Interesantów:

poniedziałek 8.00 – 18.00    /przerwa od 11.00 do 11.15/

wtorek – piątek 8.00 – 15.00    /przerwa od 11.00 do 11.15/

 

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów  wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego w Krośnie poprzez ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw  bez konieczności udawania się do sekretariatów.

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

Zakres zadań :
 • informowanie o funkcjonujących wydziałach Sądu oraz ich zakresie działania ( właściwość miejscowa i rzeczowa ),
 • informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz innych komórkach organizacyjnych Sądu,
 • informowanie o właściwości sądów wszystkich instancji,
 • informowanie o siedzibach innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
 • udostępnianie list i wykazów : kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych, komorniczych, tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych, mediatorów, lekarzy sądowych,
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,
 • informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych, sposobach ich uiszczania wraz z podawaniem konta Sądu,
 • informowanie interesantów o ich prawach i obowiązkach – jako strona, pokrzywdzony bądź świadek,
 • informowanie o terminach i miejscach rozpraw, posiedzeń oraz zakończeniu sprawy,
 • kierowanie do właściwych sal rozpraw,
 • informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia oraz procedurze z tym związanej,
 • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały,
 • udostępnianie adresów, numerów telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. Urząd Wojewódzki, Miejski, Starostwo, prokuratury, komendy policji, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich itp.,
 • udostępnianie wzorów najbardziej typowych pism sądowych,
 • informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową.

 

Formularze do pobrania :

 

1.   Dane podatkowe świadka

2.   Odwołanie od decyzji KRUS lub ZUZ

3.   Oświadczenie majątkowe do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

4.   Oświadczenie świadka do zwrotu kosztów podróży własnym samochodem

5.   Pozew o rozwód

6.   Uzupełnienie braków

7.   Wniosek o doręczenie odpisu protokołu

8.   Wniosek o rejestrację czasopisma

9.   Wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia

10. Wniosek o ubezwasnowolnienie

11. Wniosek o ustanowienie kuratora

12. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

13. Wniosek o wydanie kserokopii

14. Wniosek o wydanie nośnika z elektronicznym zapisem rozprawy

15. Wniosek o wydanie odpisu wyroku

16. Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

17. Wniosek o zgodną separacje

18. Wniosek o zwolnienie od kosztów

19. Wniosek świadka o zwrot utraconego zarobku

20. Zaświadczenie od pracodawcy - utrata zarobku

21. Zezwolenie na odbycie kary - dozór elektroniczny

 

 

 

Zarządzenie nr 29/17 Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Krośnie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/17 - Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Krośnie

 

Rejestr zmian dla: Obsługa Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2019-09-26
Publikacja w dniu:
2019-09-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2019-06-03
Publikacja w dniu:
2019-06-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2018-09-05
Publikacja w dniu:
2018-09-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d