Legalizacja - poświadczenie dokumentów

Artykuły

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1657) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Krośnie oraz Sądów Rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Krośnie, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Krośnie przeznaczonych do użytku za granicą dokonuje Prezes lub upoważniony do tego sędzia.

  Za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł (ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783) płatną w kasie Urzędu Miasta Krosna.


  Kasy Urzędu znajdują się w budynkach Urzędu Miasta

  przy ul. Lwowskiej 28 A i ul. Staszica 2. 

  lub na  konto Urzędu Miasta Krosna

  nr rachunku bankowego dostępny jest na stronie http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/poradnik-interesanta/

   

  tytułem: opłata za legalizacje podpisu notariusza/lub/sędziego nr repertorium notariusza (przykładowo A 123/2016) lub sygnatura akt sprawy sądowej (przykładowo I.C. 1234/16)

   

  Wymagane dokumenty:

  - podpisany wniosek o legalizację dokumentów (wniosek do pobrania)  

  (wzór przykładowo wypełnionego wniosku)

  - oryginały potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (potwierdzenia z kasy UM lub wydruk potwierdzenia przelewu),

  - oryginały dokumentów wymagających uwierzytelnienia.

   

   

              W celu dokonania uwierzytelnienia dokumentów należy stawić się w Sądzie Okręgowym w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, Punkt Obsługi lub Biuro Podawcze (parter) w godzinach 8.30 – 14.30.

              Uwierzytelnienia można także dokonać listownie dołączając do dokumentów wniosek ze wskazanym adresem korespondencyjnym i danymi kontaktowymi.

   

              W przypadku większej ilości dokumentów (powyżej 4 szt.) wymagających uwierzytelniania wskazane jest odpowiednio wcześniejsze złożenie dokumentów oraz kontakt telefoniczny pod nr 13-43-736-78 lub 13-43-736-03.


Rejestr zmian dla: Legalizacja - poświadczenie dokumentów