Konta bankowe

 

Opłaty sądowe na rzecz Sądu Okręgowego w Krośnie można uiścić przelewem na podane poniżej konta.

 

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
- Sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy) w przypadku braku sygnatury oznaczenie wydziału
- Imię i nazwisko (osoby, której wpłata dotyczy)
- Adres zamieszkania
- Numer karty dłużnika


Wpłaty za opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
- prosimy kierować na rachunek bankowy :
NBP O/O Rzeszów 94 1010 1528 0026 2622 3100 0000
___________________________________________________________________


Wp
łaty na zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, mediacje, itp.
rachunek sum na zlecenie
- prosimy kierować na rachunek bankowy
BGK 63 1130 1105 0005 2160 1520 0003
___________________________________________________________________

Wp
łaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie PLN)
- prosimy kierować na rachunek bankowy
BGK  34 1130 1017 0021 1000 7890 0004
 
Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie USD)
- prosimy kierować na rachunek bankowy
BGK  07 1130 1017 0021 1000 7890 0005

Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie EUR)
- prosimy kierować na rachunek bankowy

BGK  88 1130 1017 0021 1000 7890 0002

Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie CHF)
- prosimy kierować na rachunek bankowy

BGK 18 1130 1017 0021 1000 7890 0001

Wpłaty na wadia, kaucje, poręczenia majątkowe (w walucie GBP)
- prosimy kierować na rachunek bankowy

BGK  61 1130 1017 0021 1000 7890 0003


Wpłaty na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym (FPPoPP)

- prosimy kierować na rachunek bankowy

BGK 20 1130 1105 0005 2160 1520 0001

 

Wpłaty bankowe, których cel wniesienia nie jest znany (brak powiązania z jakąkolwiek sprawą sądową) i którego nie uda się wyjaśnić w terminie do 60 dni od dnia ich wniesienia, będą zwracane na rachunek bankowy wpłacającego.Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-07-31
Publikacja w dniu:
2017-07-31
Opis zmiany:
b/d