Kolegium Sędziów

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

 • na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego ustala podział czynności w sądzie, określa zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym,
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu opinię o kandydatach na stanowiska sędziówsądów rejonowych i okręgowych,
 • wyraża opinię o kandydatach na wiceprezesa Sądu Okręgowego oraz prezesów i wiceprezesów sądówrejonowych,
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych i wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 • rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Prezesa Sądu Okręgowego, odmawiającego zgody napodjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
 • wybiera zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych,
 • wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego,Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
 • wyraża opinię o kandydatach na stanowiska asesorów sądowych oraz wyraża zgodę na powierzenie asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie rejonowym,
 • wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego przezPrezesa Sądu Okręgowego,
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.

  

Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie

 

SSO Jurczyk Roman
SSO Andrzej Dziedzic 
SSO Arkadiusz Trojanowski
SSO Waldemar Niemiec
SSO Grzegorz Blecharczyk
SSR Tomasz Marczuk
SSR Andrzej Cyran

SSR Krzysztof Dziewulski
SSR Grzegorz Wanat

Rejestr zmian dla: Kolegium Sędziów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d