Kolegium Sędziów

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

 • na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego ustala podział czynności w sądzie, określa zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym,
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu opinię o kandydatach na stanowiska sędziówsądów rejonowych i okręgowych,
 • wyraża opinię o kandydatach na wiceprezesa Sądu Okręgowego oraz prezesów i wiceprezesów sądówrejonowych,
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych i wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 • rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Prezesa Sądu Okręgowego, odmawiającego zgody napodjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
 • wybiera zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych,
 • wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego,Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
 • wyraża opinię o kandydatach na stanowiska asesorów sądowych oraz wyraża zgodę na powierzenie asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie rejonowym,
 • wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego przezPrezesa Sądu Okręgowego,
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.

  

Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie

 

Prezes Sądu Okręgowego Janusz Kmiecik

Wiceprezes Sądu Okręgowego Grzegorz Furmankiewicz

SSO Arkadiusz Trojanowski  

SSO Wojciech Węgrzyn

SSR Katarzyna Mawricz-Marczak

SSR Grzegorz Wanat

SSR Tamara Piechnik

SSR Robert Maślanka

SSR Krzysztof Dziewulski

Rejestr zmian dla: Kolegium Sędziów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d