Informacje dla kandydatów na mediatorów

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Krośnie - pokój 418 (IV piętro) lub za pośrednictwem poczty na adres:
 
Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie
ul. Sienkiewicza 12
38-400 Krosno

Osoba do kontaktu
:
Artur Kret – Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego,
tel. 13 4373603,


W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Do wniosku o wpis na listę mediatorów należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Wpłaty można dokonać na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Krośnie (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).


Rejestr zmian dla: Informacje dla kandydatów na mediatorów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d