Informacja o zniesieniu III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

   Zarządzeniem  Ministra Sprawiedliwości  z dnia  23 listopada  2018 r.  w sprawie  zniesienia  niektórych  wydziałów  w sądach okręgowych  oraz  zmieniające  zarządzenie  w sprawie  utworzenia  wydziałów w sądach okręgowych  oraz  ośrodków  zamiejscowych  sadów  okręgowych (Dz.Urz.Min.Spr.2018, poz. 320)  z dniem 1 grudnia 2018 r. zniesiony został w Sądzie Okręgowym  w Krośnie III Wydział Penitencjarny i  Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

 

   Rozpoznawanie  spraw  z zakresu spraw  penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu  prawa karnego należy obecnie do właściwości II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego  w Krośnie. 

Rejestr zmian dla: Informacja o zniesieniu III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Kret
Dokument z dnia:
2018-12-07
Publikacja w dniu:
2018-12-07
Opis zmiany:
b/d