Historia

Punktem zwrotnym w historii sądownictwa na ziemi krośnieńskiej było utworzenie w 1975 r. województwa krośnieńskiego, co skutkowało utworzeniem Sądu Wojewódzkiego w Krośnie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 roku w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1975 roku utworzył z dniem 1 stycznia 1976 roku Sąd Wojewódzki w Krośnie obejmujący swą właściwością województwo krośnieńskie.   
Do wykonania tego rozporządzenia Minister Sprawiedliwości pismem z dnia 18 grudnia 1975 roku powołał pełnomocnika, powierzając tę funkcję sędziemu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marianowi Nowakowi, który z dniem 1 stycznia 1976 roku został powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Krośnie i mianowany Prezesem tego Sądu.

W roku 1979 nastąpiła zmiana strukturalna Sądu Wojewódzkiego, gdyż oprócz dotychczasowych Wydziałów został utworzony III Wydział Penitencjarny i Wykonania Orzeczeń Sądowych. Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 13 czerwca 1995 r. utworzył w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmujący obszar właściwości tego Sądu, a następnymi rozporządzeniami z 2001 i 2003 roku zostały utworzone Wydziały Gospodarczy i Wizytacyjny. Wydział Gospodarczy funkcjonował w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2009 r., natomiast Wydział Wizytacyjny od 01 stycznia 2003 r. do 30 czerwca 2009 r. Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 04 maja 2010 r. utworzony został Referat ds.Wizytacji.

W roku 1998 r Minister Sprawiedliwości utworzył w miejsce Sądu Wojewódzkiego  Sąd Okręgowy w Krośnie obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku. 
Z dniem 1 lipca 2001 r. obszar właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie został poszerzony o następujące Sądy Rejonowe: Jarosław, Lubaczów, Przemyśl i Przeworsk. Jednocześnie powstał Ośrodek Zamiejscowy w Przemyślu Sądu Okręgowego w Krośnie w skład którego weszły: V Wydział Cywilny, VI Wydział Karny, 
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sekcja Penitencjarna. Od 1 maja 2005 r. właściwość miejscowa Sądu Okręgowego została zmniejszona i obejmuje Sądy Rejonowe w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku. Z dniem 01 stycznia 2013 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości Sąd Rejonowy w Brzozowie został zniesiony. W miejsce Sądu Rejonowego w Brzozowie zostały powołane Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Krośnie.  

Na przełomie lat funkcjonowania Sądu Wojewódzkiego później Okręgowego Prezesami Sądu byli:

  • od 1 stycznia 1976 r. do 9 marca 1990 r. Marian Nowak,  Wiceprezes Henryk Zygmunt,
  • od 10 marca 1990 r. do 9 marca 1994 r. Zbigniew Śnigórski, Wiceprezes Jan Turek,
  • od 10 marca 1994 r. do do 9 marca 1998 r. Jan Turek, Wiceprezes Zbigniew Śnigórski,
  • od 10 marca 1998 r. do 9 marca 2004 r. Grzegorz Gładysz, Wiceprezes Zbigniew Dziewulski,

Prezes Grzegorz Gładysz w okresie od 18 marca 2002 r. do 19 marca 2010 r. był członkiem Krajowej Rady  Sądownictwa w Warszawie

  • od 01 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2010 r. Zbigniew Dziewulski, Wiceprezes Grzegorz Gładysz,
  • od 02 kwietnia 2010 r. do 01 kwietnia 2012 r. Wojciech Węgrzyn, Wiceprezes Roman Jurczyk

Prezes Wojciech Węgrzyn w okresie od 02 kwietnia 2012 r. do 17 listopada 2015 r. zajmował stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości           

  • od 01 czerwca 2012 r. do 31.05.2018 r. Roman Jurczyk, Wiceprezes Andrzej Dziedzic 

Obecnie funkcję Prezesa SO w Krośnie sprawuje Janusz Kmiecik, a Wiceprezesa SO w Krośnie Grzegorz Furmankiewicz  

Krośnieński Sąd Okręgowy mieści się obecnie w 3 budynkach rozlokowanych w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, ul. Wolności 3, ul. Kletówki 20a. Najstarszy budynek Sądu pochodzi z 1913 roku. Jest to budynek dwupiętrowy, wpisany jest do rejestru zabytków. W czasie drugiej wojny światowej w budynku znajdował się szpital wojskowy. Po roku 1945 w budynku na parterze mieścił się Urząd Skarbowy i Prokuratura, natomiast pozostałą część powierzchni budynku zajmował Sąd Powiatowy a od 1976 roku również Sąd Wojewódzki. Obecnie budynek jest użytkowany przez Sąd Rejonowy. W 1998 roku oddano nowy budynek Sądu Okręgowego, który przylega do budynku z 1913 r. 
Uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło 24 września 1999 r. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wiceminister Sprawiedliwości Janusz Niemcewicz oraz Wicemarszałek Sejmu Stanisław Zając.

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele powiatu krośnieńskiego, władz miasta Krosna, senatorowie i posłowie ziemi krośnieńskiej, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Różański, Prezesi Sądów Okręgowych z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Tarnobrzega i Przemyśla oraz sędziowie i pracownicy Sądu Okręgowego i Rejonowego w Krośnie, a także prokuratorzy i adwokaci. Budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne. Kolejne dwa budynki usytuowane są przy ul. Kletówki oraz ul. Wolności.
W pierwszym z nich mieścił się Wojskowy Instytut Obrony Cywilnej, który decyzją z dnia 22 listopada 2001 roku został przekazany w trwały zarząd Sądu Okręgowego, gdzie obecnie znajduje się Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych. Rozmowy dotyczące powstania Ośrodka rozpoczęły się w 2001 roku. Zgodnie z  założeniami projektu, realizowanego przy współudziale finansowania Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2000 w pierwszym etapie powstało 5 takich Ośrodków na terenie całego kraju. Ośrodek podlega Sądowi Okręgowemu w Krośnie, a uroczyste otwarcie Ośrodka nastąpiło 22 października 2003 roku. Wśród gości zaproszonych na uroczystość był Wiceminister Sprawiedliwości Tadeusz Wołek oraz posłowie, Prezesi Sądów Okręgowych w Krakowie, Kielcach, Nowym Sączu i Rzeszowie, Starosta Powiatu Krośnieńskiego Zbigniew Braja oraz Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.

Drugi z wymienionych budynków zajmował Narodowy Bank Polski. W dniu 20 grudnia 2002 r. zostało podpisane porozumienie z Prezesem Narodowego Banku Polskiego o przekazaniu budynku Sądowi Okręgowemu w Krośnie. Obecnie mieszczą się tam Wydziały: Gospodarczy, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie oraz Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Krośnie i Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (dawny Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny).

Rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2004 roku Minister Sprawiedliwości powołał przy Sądzie Okręgowym w Krośnie Punkt Informacyjny KRK. Punkt zaczął przyjmować strony od 1 stycznia 2005 r. Po złożeniu odpowiedniego formularza zw. zapytaniem, można uzyskać informację o osobie i o podmiotach zbiorowych z takich kartotek jak: karna, nieletnich, osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym.


Rejestr zmian dla: Historia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-11-13
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Pojnar
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d