Edukacja prawna

Sąd Okręgowy w Krośnie informuje , iż prowadzi działalność edukacyjną w zakresie prawa , skierowaną przede wszystkim do uczniów i studentów .

Działalność ta obejmuje :
-    wykłady   przeprowadzone przez sędziów tutejszego Sądu ,
-    możliwość uczestniczenia w rozprawach prowadzonych w Sądzie Okręgowym Krośnie i Sądzie Rejonowym w Krośnie .


Wykłady przeprowadzane byłyby w na salach rozpraw tutejszego Sądu a ewentualnie (po wcześniejszym uzgodnieniu ) w innym miejscu poza budyniem Sądu .


Tematyka wykładów :
-    Zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce - aspekty praktyczne.
-    Nieletni wobec prawa . Wybrane zagadnienia z ustawy o postępowaniu dla nieletnich , kodeksu karnego , kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego.
-    Przemoc w rodzinie .
-    istniej możliwość ustalenia innego tematu  wykładu .


Osobą odpowiedzialną za organizację edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Krośnie jest : SSO Artur Lipiński - numer telefonu 664 758 370 , adres mailowy: edukacja@krosno.so.gov.pl


Uwaga : Możliwość uczestniczenia w wykładzie uzależniona jest w dużej mierze od zakresu aktualnych obowiązków sędziów wyznaczonych do przeprowadzenia wykładów . Dlatego też ustalenie terminu wykładu winno nastąpić z wyprzedzeniem czasowym , co najmniej 2-3 tygodniowym.


Ustalenie terminu uczestnictwa w rozprawie również wymaga wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania.


Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krośnie informuje , iż edukacja prawna nie obejmuje swoim zakresem udzielania porad prawnych .

Rejestr zmian dla: Edukacja prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-22
Publikacja w dniu:
2017-09-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Krośnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d