e-PUAP

 

Organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci  elektronicznej. W celu umożliwienia szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konto użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Okręgowego w Krośnie.

Więcej informacji na stronie:

www.epuap.gov.pl