Biuro Podawcze

Biuro podawcze mieści się w holu budynku Sądu przy wejściu głównym w pokoju nr 205.

 

 

Do zakresu czynności biura podawczego należy:

1) przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu;

2) rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez prezesa sądu w instrukcji kancelaryjnej;

3) przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;

4) organizacja ekspedycji przesyłek.

 

 

Godziny przyjęć interesantów Biura Podawczego:

poniedziałki
 -  
od 8.00 do 18.00
od wtorku do piątku  -  od 8.00 do 15.00